درباره ما

اینجا مدرسه حقوقی خانه آفریقا است

مدرسه حقوقی خانه آفریقا با سرمایه گذاری هلدینگ بین المللی آفریقا و نظارت مستقیم دکتر مهرشاد خدابخشی مدیرعامل هلدینگ آفریقا راه اندازی گردید.

رسالت ما آموختن تمام موارد و چالش های ثبتی حقوقی در ایران و خارج از ایران می باشد تا افراد با خیالی آسوده به تجارت و گسترش کسب و کار خود بپردازند.

مدرسه حقوقی آفریقا به شما یاد میدهد چطور حواستان را جمع کنید تا سرتان بی کلاه نماند

مردادماه ۱۳۹۸