کارگاه آموزشی هلدینگ آفریقا به نقل روزنامه آسیا

مدیرانی که به فرصت ها دست پیدا میکنند

دوازدهمین دوره کارگاه آموزشی هلدینگ آفریقا با حضور مدیران ارشد هلدینگ و جمعی از مدیران برند ها و شرکت های مطرح ، در بوتیک هتل طوبی واقع در خیابان جردن برگزار شد در این کارگاه ابتدا دکتر مهرشاد خدابخشی مدیر عامل هلدینگ ، ضمن خوشامدگویی ، به معرفی هلدینگ و تاثیر برند در ارتباط با متقاضیان پرداخت سپس محمد غفاری استاد انشگاه و مدیر فروش و بازریابی ، درباره اینکه چگونه مدیران موفق و برتر میتوانند شرایط رقابت سخت را به یک فرصت تبدیل کنند صحبت کرد گزارش زیر خلاصه ای از این کارگاه است که توسط خبرنگار اختصاصی روزنامه آسیا تهیه شده است

چگونه بحران را به فرصت تبدیل کنیم

تیم مدیریتی متمرکز

برای اینکه بتوانیم از فرصت ها بهترین بهره را داشته باشیم ، باید از یک تیم مدیریتی قوی و متمرکز بهره مند شویم

محمد غفاری استاد دانشگاه و مدیر فروش و بازریابی ادامه می دهد

تیم مدیریتی قوی و متمرکز از موارد زیر

۱- مدیر عامل

۲ – مدیر مالی

۳ – مدیر فروش و بازریابی

تشکیل می شود که در آن مدیر فروش و بازریابی مانند مدیر عامل بیشترین نقش را بازی میکند.

محمد غفاری میگوید : در تیم مدیریتی متمرکز یک چرخه وجود دارد که عبارت است از سرمایه ، منابع و  فروش