تمام مطالب دسته بندی: پلمپ دفاتر
دفاتر پلمپ

دفاتر پلمپ

  طبق ماده ۶ قانون تجارت کلیه افراد پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمد نیاز به دفاتر پلمپ دارند و فرقی در نوع شخص حقیقی و یا حقوقی وجود ندارد کلیه شرکت ها باید این قانون را رعایت کنند. این دفاتر در اداره دارایی و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند و دلیل نامگذاری هم این مطلب بوده است. این دفاتر به صورت ۵۰-۱۰۰- ۱۵۰ برگی می باشد که بر حسب نوع کارکرد (دفتر کل و روزنامه) متغییر می باشد. عدم علی الراس شدن شرکت منوط به پرکردن این دفاتر می باشد. در صورتی که شرکت عملکرد مالی داشته باشد، موظف به پرکردن این دفاتر هستید. در صورتی که شرکت شما فعالیت نداشته باشد جهت اعلام […]